HOME | CONTACT US | FEEDBACK
  首页 | 神龙简介 | 神龙荣誉 | 最新动态 | 企业文化 | 成员公司 | 人力资源 | 联系我们 | 请您留言
地址:中国 宁波 慈溪 龙山 
电话:86-574-63783888 
传真:86-574-63780638 
E-mail:shenlong@shensteel.com 
神龙集团: 
  电话:86-574-63783888
  传真:86-574-63780638
  E-mail:shenlong@public.cx.nbptt.zj.cn
贸易公司:
  电话:86-574-63780029 63784698
轧钢公司: 
  电话: 86-574-63782858
  传真: 86-574-63783456
特钢公司: 
  电话: 86-574-63785211
雁门化工: 
  电话: 86-574-63780604 63780618 
  传真: 86-574-63780242
盈通汽车: 
  电话: 86-574-63197455
慈东气体:
  电话: 86-574-63785881
Copyrights 2013 SHENLONG All Rights Reserved,
地址:中国 宁波 慈溪 龙山 Tel:86-574-63783888 Fax:86-574-63780638 
E-mail:shenlong@shensteel.com